Kategórie
prebiehajuce-prace

Október 2023

V mesiaci októbri ste podporili Nové oratko sumou

0

eur

Časť sumy ide na splácanie úveru a zvyšok ponechávame na prípravné práce druhej etapy, ktorej štúdiu v týchto dňoch finalizujeme.

Kategórie
prebiehajuce-prace

September 2023

Na nové oratko ste v septembri prispeli sumou

0

eur.

Z toho časť išla na splácanie úveru a časť na zakúpenie kameňa na schody pri hlavnom vchode.

Momentálne už máme vypracovanú štúdiu areálu, na ktorej sa podieľali zástupcovia farnosti a rôznych spoločenstiev. Prosíme vás, modlite sa spolu s nami za toto dielo. Vždy, keď prechádzate parkoviskom, prichádzate do kostola, alebo míňate náš kostol, odovzdajte tento náš spoločný sen Bohu. Pomodlite sa jeden Sláva Otcu. Zvlášť túto výzvu smerujeme na mladých. Bude to priestor pre vás a vaše budúce rodiny.

Kategórie
prebiehajuce-prace

August 2023

V mesiaci august ste prispeli na Nové oratko sumou

0

eur.

Za našich dobrodincov sa modlíme a slúžime svätú omšu každú sobotu.

Kategórie
prebiehajuce-prace

Júl 2023

V mesiaci júl ste prispeli na Nové oratko sumou

0

eur.

Za našich dobrodincov sa modlíme a slúžime svätú omšu každú sobotu.

Kategórie
prebiehajuce-prace

Jún 2023

V mesiaci jún ste prispeli na Nové oratko sumou

0

eur

Za našich dobrodincov sa modlíme a slúžime svätú omšu každú sobotu.


Rada diela Jún 2023

Na júnovom stretnutí Rady diela sa s napätím očakávalo predstavenie vizualizácie projektu Oratka II, ktorý vznikol ako prienik troch návrhov členov Rady. Úvod stretnutia ale patril najprv prezentácii spätnej väzby od jednotlivých spoločenstiev k návrhu projektu. Pre Saleziánov je veľmi dôležité, aby sa do tvorby nového Oratka II. zapojilo čo najširšie spoločenstvo, a preto sa na stretnutí diskutovali všetky pripomienky, ktoré jednotliví členovia Rady zozbierali na svojich stretnutiach.
Druhá časť bola venovaná diskusii k návrhu architekta, na základe vizualizácie celého areálu ako aj jednotlivých objektov. Hovorilo sa o využití jednotlivých plôch exteriéru, veľkosti plochy telocvične, ale aj o bezbariérovom prístupe. Veľmi zaujímavá debata sa rozprúdila k samotnému vzhľadu areálu, k vonkajšej fasáde, ako aj k flexibilite využitia objektov a k plánovanej parkovacej kapacite.

Keďže výsledkom diskusie bolo množstvo nových podnetov, Rada diela sa rozhodla, že sa ešte stretne v septembri, aby prediskutovala finálnu podobu, ktorú pripraví architekt po zapracovaní pripomienok.

Kategórie
prebiehajuce-prace

Máj 2023

Udalosti mesiaca:

V mesiaci máj ste prispeli na Nové oratko sumou

0

eur


Na májovom stretnutí Rady diela sa zúčastnil aj pán architekt, s ktorým sme konzultovali návrhy, ktoré boli vypracované na základe širších diskusii a podnetov. Na záver vyšla celková zhoda na jednom návrhu, ktorý sa pokúsi architekt dopracovať a do konca mája ho predloží na posúdenie. Zástupcovia jednotlivých spoločenstiev prediskutujú tento návrh vo svojich komunitách a prinesú spätnú väzbu na júnové stretnutie rady diela.


Chceli sme vedieť, ako sa farníkom a mladým páči súčasne Oratko, ale predovšetkým, čo treba pri plánovaní druhej etapy zohľadniť. Pozrite si malú anketu, ktorú sme robili v nedeľu 7. mája.

Kategórie
prebiehajuce-prace

Apríl 2023

Udalosti tohoto mesiaca:

V mesiaci apríli ste prispeli Na Nové oratko sumou

0

eur.

Časť z toho išla na splácanie úveru.

Za našich dobrodincov slúžime ďakovnú omšu každú sobotu.


Prebehlo stretnutie Rady diela, ktorá sa zaoberala rôznymi témami:

– Predkladanie návrhov na využitie priestorov a ich vyhodnotenie

– Rámcové zadefinovanie priestorov a aktivít

– Hrubé plánovanie v mierke


Kategórie
prebiehajuce-prace

Veľkonočný pozdrav

Kategórie
prebiehajuce-prace

Interiér nového Oratka

Kategórie
prebiehajuce-prace

Exteriér a okolie nového Oratka