Kategórie
prebiehajuce-prace

Február

V mesiaci február ste prispeli na nové oratko sumou

0

eur.

Úprimné Pán boh zaplať všetkým darcom.

Kategórie
prebiehajuce-prace

Január

V mesiaci januári ste prispeli na nové oratko sumou

0

eur

Nech Pán Boh odmení vašu štedrosť.

Kategórie
prebiehajuce-prace

List dobrodincom

Drahí dobrodinci saleziánskeho diela na Miletičovej!

Vstúpili sme do nového roku 2024. Pre nás, saleziánov a saleziánsku rodinu, je to významný rok, pretože pred 100 rokmi, 8. septembra 1924, prišli na Slovensko prví saleziáni a začali pôsobiť v Šaštíne. Don Bosco a jeho charizma je teda už tak dlho prítomná v našej krajine. 8. januára sme začali sláviť Rok vďačnosti, ktorý vyvrcholí 8. septembra 2024 v Šaštíne. Chceme ďakovať Bohu za naše povolania, za všetkých saleziánov a celú saleziánsku rodinu, ktorí počas týchto rokov pôsobili na Slovensku a v neposlednom rade za všetkých podporovateľov a dobrodincov saleziánskeho diela.

Medzi nich rátame aj Vás. Ďakujem Vám za finančnú pomoc v rámci projektu Kvapka pre oratko v roku 2023.
Minulý rok sme v marci rozbehli stretnutia tzv. Rady diela, ktorá premýšľala nad tým, ako by mala vyzerať druhá etapa nášho oratka. V Rade boli zastúpené rôzne skupiny, ktoré sa stretávajú vo farnosti a v stredisku: zástupcovia animátorov, rodinných spoločenstiev, modlitieb matiek, saleziánov spolupracovníkov… Spolu s nami, saleziánmi, sme sa pravidelne schádzali, až sme došli ku vzácnej zhode, výsledkom ktorej bola štúdia druhej etapy oratka, ktorú ste už určite videli a ktorej konečnú podobu nám architekt poslal v decembri 2023.

Ďalším krokom bol finančný rozpočet. Je zatiaľ veľmi orientačný a vypočítaný podľa oficiálnych tabuliek. Na základe navrhnutej štúdie nám to finančne vychádza na 2,7 milióna eur na výstavbu herne, šatní, skladov, WC, telocvične a vonkajšieho športového areálu…

Začiatkom tohto roku sme podali žiadosť na našu provinciálnu radu, ktorá schvaľuje všetky investície. Odpoveďou nám bola prosba, aby sme skúsili celú štúdiu prehodnotiť vzhľadom na veľmi vysoký rozpočet, ktorý provincia nedokáže finančne kryť. Takže nás čaká ďalší krok, ktorým je zreálnenie našej štúdie.

Taká je momentálna situácia. Takto vyzerajú čísla. Samozrejme, verím, že je to Božie dielo a dielo dona Bosca. Preto ideme ďalej s presvedčením, že aj keď financií máme málo, určite sa nájdu, ak to je v Božom pláne. To isté zažíval aj don Bosco.

Za rok 2023 ste prispeli na nové oratko sumou spolu 48 168 eur. K 1. 1. 2024 sme mali na osobitnom účte vyčlenenom na tento projekt sumu 54 700 eur. Každý mesiac splácame úver, čo je mesačne cca 1 200 eur. Úver sa bude platiť do roku 2032.

Za našich dobrodincov slúžim každú sobotu svätú omšu ako konkrétny prejav vďaky. Zvlášť 31. januára pri slávnostnej svätej omši o 18:00 v kostole na Miletičovej pri príležitosti sviatku dona Bosca na Vás budem konkrétne myslieť. Srdečne Vás na ňu pozývam!

S úctou a vďakou
Karol Maník SDB
direktor

Kategórie
Fotky a videá prebiehajuce-prace

Štúdia december 2023

Kategórie
prebiehajuce-prace

December 2023

Za mesiac november ste prispeli na Nové oratko sumou

0

eur.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorých zahŕňame do našich modlitieb.

Kategórie
prebiehajuce-prace

Október 2023

V mesiaci októbri ste podporili Nové oratko sumou

0

eur

Časť sumy ide na splácanie úveru a zvyšok ponechávame na prípravné práce druhej etapy, ktorej štúdiu v týchto dňoch finalizujeme.

Kategórie
prebiehajuce-prace

September 2023

Na nové oratko ste v septembri prispeli sumou

0

eur.

Z toho časť išla na splácanie úveru a časť na zakúpenie kameňa na schody pri hlavnom vchode.

Momentálne už máme vypracovanú štúdiu areálu, na ktorej sa podieľali zástupcovia farnosti a rôznych spoločenstiev. Prosíme vás, modlite sa spolu s nami za toto dielo. Vždy, keď prechádzate parkoviskom, prichádzate do kostola, alebo míňate náš kostol, odovzdajte tento náš spoločný sen Bohu. Pomodlite sa jeden Sláva Otcu. Zvlášť túto výzvu smerujeme na mladých. Bude to priestor pre vás a vaše budúce rodiny.

Kategórie
prebiehajuce-prace

August 2023

V mesiaci august ste prispeli na Nové oratko sumou

0

eur.

Za našich dobrodincov sa modlíme a slúžime svätú omšu každú sobotu.

Kategórie
prebiehajuce-prace

Júl 2023

V mesiaci júl ste prispeli na Nové oratko sumou

0

eur.

Za našich dobrodincov sa modlíme a slúžime svätú omšu každú sobotu.

Kategórie
prebiehajuce-prace

Jún 2023

V mesiaci jún ste prispeli na Nové oratko sumou

0

eur

Za našich dobrodincov sa modlíme a slúžime svätú omšu každú sobotu.


Rada diela Jún 2023

Na júnovom stretnutí Rady diela sa s napätím očakávalo predstavenie vizualizácie projektu Oratka II, ktorý vznikol ako prienik troch návrhov členov Rady. Úvod stretnutia ale patril najprv prezentácii spätnej väzby od jednotlivých spoločenstiev k návrhu projektu. Pre Saleziánov je veľmi dôležité, aby sa do tvorby nového Oratka II. zapojilo čo najširšie spoločenstvo, a preto sa na stretnutí diskutovali všetky pripomienky, ktoré jednotliví členovia Rady zozbierali na svojich stretnutiach.
Druhá časť bola venovaná diskusii k návrhu architekta, na základe vizualizácie celého areálu ako aj jednotlivých objektov. Hovorilo sa o využití jednotlivých plôch exteriéru, veľkosti plochy telocvične, ale aj o bezbariérovom prístupe. Veľmi zaujímavá debata sa rozprúdila k samotnému vzhľadu areálu, k vonkajšej fasáde, ako aj k flexibilite využitia objektov a k plánovanej parkovacej kapacite.

Keďže výsledkom diskusie bolo množstvo nových podnetov, Rada diela sa rozhodla, že sa ešte stretne v septembri, aby prediskutovala finálnu podobu, ktorú pripraví architekt po zapracovaní pripomienok.