Ľudia

Toto je dielo všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým Miletička prirástla k srdcu, cítia sa tam dobre a chcú prispieť svojím dielom k jej rozvoju. Spájame sily saleziáni, saleziánska rodina a laici a spoločne kráčame.

Začiatkom roku 2023 sme vytvorili tzv. Radu diela, ktorá sa zamýšľa nad druhou etapou. Sú v nej zastúpené všetky spoločenstvá, ktoré funguje v našom diele (manželské, mládežnícke, chlapčenské, dievčenské) v osobách ich zástupcov spolu so saleziánmi. Je to poradný orgán pre saleziánov, ktorý má za úlohu pripraviť optimálny návrh vybudovania vonkajšieho areálu.