Kategórie
prebiehajuce-prace

Apríl 2023

Udalosti tohoto mesiaca:

V mesiaci apríli ste prispeli Na Nové oratko sumou

0

eur.

Časť z toho išla na splácanie úveru.

Za našich dobrodincov slúžime ďakovnú omšu každú sobotu.


Prebehlo stretnutie Rady diela, ktorá sa zaoberala rôznymi témami:

– Predkladanie návrhov na využitie priestorov a ich vyhodnotenie

– Rámcové zadefinovanie priestorov a aktivít

– Hrubé plánovanie v mierke


Kategórie
prebiehajuce-prace

Veľkonočný pozdrav

Kategórie
prebiehajuce-prace

Interiér nového Oratka

Kategórie
prebiehajuce-prace

Exteriér a okolie nového Oratka

Kategórie
prebiehajuce-prace

Posviacka oratória

Posviacka oratória

Kategórie
prebiehajuce-prace

Oratko po kolaudácii

november 2020

Kategórie
prebiehajuce-prace

Dom po kolaudácii

november 2020

Kategórie
prebiehajuce-prace

november 2020

Kategórie
prebiehajuce-prace

október 2020

Kategórie
prebiehajuce-prace

september 2020