O projekte

V roku 2021 sa ukončila rekonštrukcia budovy na Miletičke. Časť tejto budovy na prízemí slúži na stretká pre všetky vekové skupiny, kde sa mladí aj dospelí stretávajú, modlia sa, rozprávajú a hrajú, aby tak budovali vzťahy a zažili silu spoločenstva. V ďalšej časti je čajovňa, ktorú sme od septembra 2022 otvorili aj v nedele po svätých omšiach o 9:30 a 11:00. Prvé a druhé poschodie budovy slúži na ubytovanie, stravovanie a modlitbu pre našu komunitu a pre hostí.

Ako sa nám to podarilo, sme sa opýtali tých, ktorí v novom priestore už fungujú/ trávia najviac času: 

Ukončením rekonštrukcie budovy sme uzatvorili prvú etapu. Teraz nás čaká príprava na druhú, ktorá spočíva vo vybudovaní športových plôch na území, kde je teraz parkovisko.

Potrebujeme si dobre premyslieť a nakresliť aké športové plochy a kde ich chceme mať. Zatiaľ je iba túžba mať blízko oratka aj športoviská, a tak vytvoriť jeden celok, kde je kostol, klubovne, čajovňa a ihriská. Toto je také typické pre saleziánsky štýl – vytvárať z každého diela dom, kde sa mladí cítia ako doma; školu, kde sa niečo naučia; dvor kde sa môžu hrať a kaplnku, kde sa modlia a rozprávajú o Bohu.