Kategórie
prebiehajuce-prace

Jún 2023

V mesiaci jún ste prispeli na Nové oratko sumou

0

eur

Za našich dobrodincov sa modlíme a slúžime svätú omšu každú sobotu.


Rada diela Jún 2023

Na júnovom stretnutí Rady diela sa s napätím očakávalo predstavenie vizualizácie projektu Oratka II, ktorý vznikol ako prienik troch návrhov členov Rady. Úvod stretnutia ale patril najprv prezentácii spätnej väzby od jednotlivých spoločenstiev k návrhu projektu. Pre Saleziánov je veľmi dôležité, aby sa do tvorby nového Oratka II. zapojilo čo najširšie spoločenstvo, a preto sa na stretnutí diskutovali všetky pripomienky, ktoré jednotliví členovia Rady zozbierali na svojich stretnutiach.
Druhá časť bola venovaná diskusii k návrhu architekta, na základe vizualizácie celého areálu ako aj jednotlivých objektov. Hovorilo sa o využití jednotlivých plôch exteriéru, veľkosti plochy telocvične, ale aj o bezbariérovom prístupe. Veľmi zaujímavá debata sa rozprúdila k samotnému vzhľadu areálu, k vonkajšej fasáde, ako aj k flexibilite využitia objektov a k plánovanej parkovacej kapacite.

Keďže výsledkom diskusie bolo množstvo nových podnetov, Rada diela sa rozhodla, že sa ešte stretne v septembri, aby prediskutovala finálnu podobu, ktorú pripraví architekt po zapracovaní pripomienok.