domov

Oratko je miesto, kde sa stretávajú mladí.


Spravuje ho komunita Saleziánov dona Bosca. Na Miletičke fungujú saleziáni od roku 1933. Odvtedy prežili hrôzy vojenského frontu počas II. svetovej vojny a tiež “barbarskú noc” v roku 1950. Na miestach,
kde bolo trávnaté ihrisko, bol komunistami v roku 1956 vyliatý betón a postavené garáže. Dnes sa priestory garáží používajú pre kryté ihrisko herne Oratória.

Prečo potrebujeme nové oratko?

1.

Lebo Oratko je miestom, kde sa mladí stretávajú a vieme, že prostredie vychováva. Súčasné prostredie nevie plniť túto funkciu.

2.

Lebo na Slovensku sa radíme k saleziánskym strediskám s najväčším počtom členov, čomu už kapacitne a hygienicky nezodpovedajú priestory súčasného oratória.

3.

Lebo plánujeme prepojiť Oratko, kostol, dom a internát, čím vytvoríme prostredie pre vznik medzigeneračnej komunity.

Ako bude nové oratko vyzerať a koľko to celé bude stáť?

1. FÁZA

V prvej fáze prestavby chceme zrekonštruovať pôvodnú saleziánsku budovu z roku 1933, v ktorej sa vytvoria priestory pre klubovne Oratka, kaplnka, čajovňa, herňa pre matky s deťmi, knižnica so študovňou a taktiež priestory rehoľnej komunity saleziánov. Rekonštrukciou vďaka spoločnému vestibulu prepojíme kostol s jeho nádvorím a priestory oratória s areálom súčasného parkoviska. Túto fázu plánujeme ukončiť v lete 2020.

2. FÁZA

V druhej fáze postavíme novú budovu telocvične s klubovňami v priestoroch súčasného parkoviska. Areál plánujeme upraviť, aby v novovybudovanom nádvorí pred telocvičňou vytváral príjemné prostredie, s množstvom zelene a ihriskami pre všetky vekové generácie.

Cena celého projektu sa odhaduje približne na 2,1 milióna eur. Náklady na prvú fázu predstavujú cca. 900 tisíc eur. Druhá fáza by mala stáť asi 1,2 milióna eur.

Na účely stavby Nového Oratka bol zriadený účet, ktorého majiteľom je slovenská saleziánska provincia.

V súčasnosti prebieha zbierka na prvú fázu stavby, ktorej cieľom je nazbierať 900 000 eur. Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia našetrila na tento účel už 300 000 eur, stredisko Miletičova našetrilo na tento účel 200 000 eur. Naším cieľom je teda do konca júna 2020 vyzbierať zvyšných 400 000 eur. Doteraz sme vyzbierali 70 000 eur.

1.

Modlitba.

2.

Pravidelný mesačný finančný dar.

3.

Jednorazový finančný dar.

4.

Zdieľanie prosby o finančné dary osobne i online.

Vaše finančné dary posielajte na číslo účtu:

SK31 0200 0000 0041 2224 8256
VS: 1903

ĎAKUJEME!