domov

Oratko je miesto, kde sa stretávajú mladí.

Oratko spravuje komunita Saleziánov dona Bosca. Na Miletičke fungujú saleziáni od roku 1933. Odvtedy prežili hrôzy vojenského frontu počas II. svetovej vojny a tiež “barbarskú noc” v roku 1950. Na miestach, kde bolo trávnaté ihrisko, bol komunistami v roku 1956 vyliatý betón a postavené garáže. Dnes sa priestory garáží používajú pre kryté ihrisko herne Oratória.

Momentálne prebieha jeho rekonštrukcia a prestavba.

Prvá etapa Oratka je hotová a slúži svojmu cieľu, ktorý sme si dali na začiatku. V budovaní nášho poslania pokračujeme ďalej a čoskoro sa dozviete o plánoch na druhú etapu Oratka, sledujte nás!

Aktuálne informácie

Viac…