domov

Oratko je miesto, kde sa stretávajú mladí.

Spravuje ho komunita Saleziánov dona Bosca. Na Miletičke fungujú saleziáni od roku 1933. Odvtedy prežili hrôzy vojenského frontu počas II. svetovej vojny a tiež “barbarskú noc” v roku 1950. Na miestach,
kde bolo trávnaté ihrisko, bol komunistami v roku 1956 vyliatý betón a postavené garáže. Dnes sa priestory garáží používajú pre kryté ihrisko herne Oratória.

Momentálne prebieha jeho rekonštrukcia a prestavba…

Ako pokračujú práce…

Viac…