Kategórie
prebiehajuce-prace

August 2023

V mesiaci august ste prispeli na Nové oratko sumou

0

eur.

Za našich dobrodincov sa modlíme a slúžime svätú omšu každú sobotu.