Kategórie
prebiehajuce-prace

Júl 2023

V mesiaci júl ste prispeli na Nové oratko sumou

0

eur.

Za našich dobrodincov sa modlíme a slúžime svätú omšu každú sobotu.