Kategórie
prebiehajuce-prace

List dobrodincom

Drahí dobrodinci saleziánskeho diela na Miletičovej!

Vstúpili sme do nového roku 2024. Pre nás, saleziánov a saleziánsku rodinu, je to významný rok, pretože pred 100 rokmi, 8. septembra 1924, prišli na Slovensko prví saleziáni a začali pôsobiť v Šaštíne. Don Bosco a jeho charizma je teda už tak dlho prítomná v našej krajine. 8. januára sme začali sláviť Rok vďačnosti, ktorý vyvrcholí 8. septembra 2024 v Šaštíne. Chceme ďakovať Bohu za naše povolania, za všetkých saleziánov a celú saleziánsku rodinu, ktorí počas týchto rokov pôsobili na Slovensku a v neposlednom rade za všetkých podporovateľov a dobrodincov saleziánskeho diela.

Medzi nich rátame aj Vás. Ďakujem Vám za finančnú pomoc v rámci projektu Kvapka pre oratko v roku 2023.
Minulý rok sme v marci rozbehli stretnutia tzv. Rady diela, ktorá premýšľala nad tým, ako by mala vyzerať druhá etapa nášho oratka. V Rade boli zastúpené rôzne skupiny, ktoré sa stretávajú vo farnosti a v stredisku: zástupcovia animátorov, rodinných spoločenstiev, modlitieb matiek, saleziánov spolupracovníkov… Spolu s nami, saleziánmi, sme sa pravidelne schádzali, až sme došli ku vzácnej zhode, výsledkom ktorej bola štúdia druhej etapy oratka, ktorú ste už určite videli a ktorej konečnú podobu nám architekt poslal v decembri 2023.

Ďalším krokom bol finančný rozpočet. Je zatiaľ veľmi orientačný a vypočítaný podľa oficiálnych tabuliek. Na základe navrhnutej štúdie nám to finančne vychádza na 2,7 milióna eur na výstavbu herne, šatní, skladov, WC, telocvične a vonkajšieho športového areálu…

Začiatkom tohto roku sme podali žiadosť na našu provinciálnu radu, ktorá schvaľuje všetky investície. Odpoveďou nám bola prosba, aby sme skúsili celú štúdiu prehodnotiť vzhľadom na veľmi vysoký rozpočet, ktorý provincia nedokáže finančne kryť. Takže nás čaká ďalší krok, ktorým je zreálnenie našej štúdie.

Taká je momentálna situácia. Takto vyzerajú čísla. Samozrejme, verím, že je to Božie dielo a dielo dona Bosca. Preto ideme ďalej s presvedčením, že aj keď financií máme málo, určite sa nájdu, ak to je v Božom pláne. To isté zažíval aj don Bosco.

Za rok 2023 ste prispeli na nové oratko sumou spolu 48 168 eur. K 1. 1. 2024 sme mali na osobitnom účte vyčlenenom na tento projekt sumu 54 700 eur. Každý mesiac splácame úver, čo je mesačne cca 1 200 eur. Úver sa bude platiť do roku 2032.

Za našich dobrodincov slúžim každú sobotu svätú omšu ako konkrétny prejav vďaky. Zvlášť 31. januára pri slávnostnej svätej omši o 18:00 v kostole na Miletičovej pri príležitosti sviatku dona Bosca na Vás budem konkrétne myslieť. Srdečne Vás na ňu pozývam!

S úctou a vďakou
Karol Maník SDB
direktor