Kategórie
prebiehajuce-prace

September 2023

Na nové oratko ste v septembri prispeli sumou

0

eur.

Z toho časť išla na splácanie úveru a časť na zakúpenie kameňa na schody pri hlavnom vchode.

Momentálne už máme vypracovanú štúdiu areálu, na ktorej sa podieľali zástupcovia farnosti a rôznych spoločenstiev. Prosíme vás, modlite sa spolu s nami za toto dielo. Vždy, keď prechádzate parkoviskom, prichádzate do kostola, alebo míňate náš kostol, odovzdajte tento náš spoločný sen Bohu. Pomodlite sa jeden Sláva Otcu. Zvlášť túto výzvu smerujeme na mladých. Bude to priestor pre vás a vaše budúce rodiny.