Kategórie
prebiehajuce-prace

Máj 2023

Udalosti mesiaca:

V mesiaci máj ste prispeli na Nové oratko sumou

0

eur


Na májovom stretnutí Rady diela sa zúčastnil aj pán architekt, s ktorým sme konzultovali návrhy, ktoré boli vypracované na základe širších diskusii a podnetov. Na záver vyšla celková zhoda na jednom návrhu, ktorý sa pokúsi architekt dopracovať a do konca mája ho predloží na posúdenie. Zástupcovia jednotlivých spoločenstiev prediskutujú tento návrh vo svojich komunitách a prinesú spätnú väzbu na júnové stretnutie rady diela.


Chceli sme vedieť, ako sa farníkom a mladým páči súčasne Oratko, ale predovšetkým, čo treba pri plánovaní druhej etapy zohľadniť. Pozrite si malú anketu, ktorú sme robili v nedeľu 7. mája.

Kategórie
Fotky a videá

Anketa k Oratku

Chceli sme vedieť, ako sa farníkom a mladým páči súčasne Oratko, ale predovšetkým, čo treba pri plánovaní druhej etapy zohľadniť. Pozrite si malú anketu, ktorú sme robili v nedeľu 7. mája 2023.

Kategórie
prebiehajuce-prace

Apríl 2023

Udalosti tohoto mesiaca:

V mesiaci apríli ste prispeli Na Nové oratko sumou

0

eur.

Časť z toho išla na splácanie úveru.

Za našich dobrodincov slúžime ďakovnú omšu každú sobotu.


Prebehlo stretnutie Rady diela, ktorá sa zaoberala rôznymi témami:

– Predkladanie návrhov na využitie priestorov a ich vyhodnotenie

– Rámcové zadefinovanie priestorov a aktivít

– Hrubé plánovanie v mierke


Kategórie
prebiehajuce-prace

Veľkonočný pozdrav

Kategórie
prebiehajuce-prace

Posviacka oratória

Posviacka oratória

Kategórie
prebiehajuce-prace

Oratko po kolaudácii

november 2020

Kategórie
prebiehajuce-prace

Dom po kolaudácii

november 2020

Kategórie
prebiehajuce-prace

november 2020

Kategórie
prebiehajuce-prace

október 2020

Kategórie
prebiehajuce-prace

september 2020