Kategórie
prebiehajuce-prace

Apríl 2023

Udalosti tohoto mesiaca:

V mesiaci apríli ste prispeli Na Nové oratko sumou

0

eur.

Časť z toho išla na splácanie úveru.

Za našich dobrodincov slúžime ďakovnú omšu každú sobotu.


Prebehlo stretnutie Rady diela, ktorá sa zaoberala rôznymi témami:

– Predkladanie návrhov na využitie priestorov a ich vyhodnotenie

– Rámcové zadefinovanie priestorov a aktivít

– Hrubé plánovanie v mierke