Kategórie
podakovanie

Poďakovanie od dona Karola Maníka

Bratislava, 24.1.2023
Drahí naši dobrodinci!

Blíži sa 31.január, sviatok don Bosca. Pre nás, saleziánov a saleziánsku rodinu, ako aj pre všetkých tých, ktorým je saleziánska charizma blízka a don Bosco inšpirujúci, je to príležitosť vzdať hold tomuto svätcovi a chváliť Boha za Jeho lásku, ktorá sa prejavuje cez don Bosca. Súčasne je to možnosť poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa zapájajú do širokého hnutia na záchranu mládeže a podporujú toto dielo akýmkoľvek spôsobom.

Vám sa chcem osobitne poďakovať za konkrétnu finančnú podporu v rámci projektu Kvapka pre oratko, ktorý sa začal už pred niekoľkými rokmi. Pred dvoma rokmi sa ukončila rekonštrukcia budovy na Miletičke. Časť tejto budovy na prízemí slúži už druhý rok na stretká pre všetky vekové skupiny, kde sa mladí aj dospelí stretávajú, modlia sa, rozprávajú a hrajú, aby tak budovali vzťahy a zažili silu spoločenstva. V ďalšej časti je čajovňa, ktorú sme od septembra minulého roku otvorili aj v nedele po svätých omšiach o 9:30 a 11:00. Prvé a druhé poschodie budovy slúži na ubytovanie, stravovanie a modlitbu pre našu komunitu a pre hostí.

Ukončením rekonštrukcie budovy sme uzatvorili prvú etapu. Teraz nás čaká príprava na druhú, ktorá spočíva vo vybudovaní športových plôch na území, kde je teraz parkovisko. Potrebujeme si dobre premyslieť a nakresliť aké športové plochy a kde ich chceme mať. Zatiaľ je iba túžba mať blízko oratka aj športoviská, a tak vytvoriť jeden celok, kde je kostol, klubovne, čajovňa a ihriská. Toto je také typické pre saleziánsky štýl – vytvárať z každého diela dom, kde sa mladí cítia ako doma; školu, kde sa niečo naučia; dvor kde sa môžu hrať a kaplnku, kde sa modlia a rozprávajú o Bohu.

Na účte, ktorý slúži na tento projekt a na ktorý aj Vy prispievate, máme momentálne sumu 46.000,- eur. Z nej ešte splácame každý mesiac úver za prvú etapu stavby. Mesačne je to niečo vyše 1.000,- eur.

O všetkých krokoch, ktoré spravíme Vás budeme informovať na stránke www.noveoratko.sk, ktorej aktualizáciu pripravujeme.
Za našich dobrodincov slúžim každú sobotu svätú omšu ako konkrétny prejav vďaky. Zvlášť 31.januára pri svätej omši o 18:00 na Vás budem konkrétne myslieť. Srdečne Vás na ňu pozývam!

S úctou a vďakou.

Karol Maník SDB
direktor