Kategórie
prebiehajuce-prace

Poďakovanie

Poďakovanie

Sv. Jozef sprevádzal počas celého predošlého roka stavbu, a veríme, že bude aj naďalej, a tiež zháňanie prostriedkov na NOVÉ ORATKO MILETIČKA. Pomáhal si práve vami, ktorí ste naozaj veľmi štedro podporili jeho prestavbu. Podrobné vyúčtovanie bude k dispozícii začiatkom budúceho roka, keďže ostalo dorobiť ešte viaceré menšie práce. Celý tento rok sa nedá nazvať inak, ako spočinutie Božej ruky nad naším dielom. Dom sme začali vypratávať v auguste 2019, komunita sa vysťahovala 4. októbra. Stavebné povolenie sme získali 13. januára 2020 a do rozbehnutých prác prišiel Covid-19. Napriek tomu práce pokračovali a 10. novembra 2020 bola kolaudácia. Platné kolaudačné rozhodnutie sme získali 26. novembra 2020.

V mene celej našej komunity a mladých sa vám chcem poďakovať za duchovnú a finančnú podporu počas prác prvej etapy NOVÉ ORATKO MILETIČKA, napriek náročnej dobe v ktorej žijeme. Ďakujeme za všetky jednorazové a pravidelné príspevky na účet SK31 0200 0000 0041 2224 8256. Mnohí z vás sa zapojili ako pravidelní prispievatelia do Kvapky pre oratórium (trvalý príkaz pravidelne mesačne prispievať na stavbu minimálne 10 €), čím nám pomôžete splatiť zostávajúci úver a pôžičky v hodnote 290 000 € z celkovej investície 1,35 mil. €.

Nedá nespomenúť vašu ochotu, najmä mladých, pri brigádnických prácach počas celých pätnástich mesiacoch sťahovania, búrania, umývania a opätovného zariaďovania budovy. Zažili sme spoločne, čo to znamená byť don Boscova rodina.

Prajem vám požehnaný zvyšok Adventu a radostné Vianoce!

Bratislava 10. decembra 2020

František Kubovič SDB,
direktor domu