Prečo potrebujeme nové oratko?

Prečo potrebujeme nové oratko?

1.

Lebo Oratko je miestom, kde sa mladí stretávajú a vieme, že prostredie vychováva. Súčasné prostredie nevie plniť túto funkciu.

2.

Lebo na Slovensku sa radíme k saleziánskym strediskám s najväčším počtom členov, čomu už kapacitne a hygienicky nezodpovedajú priestory súčasného oratória.

3.

Lebo plánujeme prepojiť Oratko, kostol, dom a internát, čím vytvoríme prostredie pre vznik medzigeneračnej komunity.