Prebiehajúce práce

Prebiehajúce práce

Aktuálne na dokončenie ešte čakajú: dobudovanie výťahu, zateplenie fasády, strieška nad terasou čajovne, nový vstup do priestorov budovy, zámkový a bezpečnostný systém, obklady, dlažby, omietky, maľovanie miestností, vybavenie kaplnky, klubovní a priestorov a ďalšie.