Koľko to bude celé stáť

Koľko to bude celé stáť

Po sťahovaní, búracích a prípravných prácach začali v decembri stavebné práce prvej etapy predpokladanej sume 900 000 €. Ku dnešnému dňu (15. mája 2020) prebehli hrubé stavebné práce: kaplnka, klubovne, vybúranie vestibulu, základy na výťah, terasa čajovne, oprava strechy, výmena okien, kúrenie, elektrické, kanalizačné a vodovodné rozvody, priestory na bývanie pre saleziánov. 

Celkovo sme preinvestovali 561 019,94 €. Vďaka našim podporovateľom a dobrodincom sa nám podarilo vyzbierať 180 396,11 €. Saleziáni dona Bosca prispeli sumou 300 000 €, Domka, stredisko BA Miletičova 100 000 € a vzal sa úver 300 000 €, ktorý je potrebné splácať. Počas prác silný vietor vo februári strhol strechu, čo spôsobilo nečakané zvýšené výdavky.