Ako nám môžte pomôcť

Ako nám môžete pomôcť

Aj počas týchto náročných ekonomických časoch, ktoré postihli našu krajinu a rodiny v nej, pokračujeme v prestavbe oratória aby čím skôr mohli naplno slúžiť na trávenie voľného času pre deti a mladých. Vieme že v týchto časoch je ťažko nájsť jednorazové väčšie finančné príspevky a preto sme sa rozhodli ísť cestou „malých kvapiek“. 

Našim cieľom je získať aspoň 500 podporovateľov, ktorí by boli ochotní trvalým príkazom pravidelne mesačne prispievať na stavbu minimálne 10 € a tým urobiť niečo dobré pre mládež a mladé rodiny. Obraciame sa na vás s prosbou zapojiť sa do tejto iniciatívy.

Tiež môžete využiť poukázanie jednorazového daru, našu reklamnú tabuľu pre logo vašej firmymožnosť darovať vaše 2%. Potešíme sa aj  akejkoľvek materiálnej pomoci (stavebné práce, stroje, materiál…), a to najmä v druhej etape (telocvičňa, ihriská, zelené plochy, parkovisko…) s predpokladanými nákladmi 1,2 milióna €.

Vaše finančné dary posielajte prosím na číslo účtu:

SK31 0200 0000 0041 2224 8256

VS: 1903